دیوارنگار: نمونه کارهای نقاشی دیواری باشگاه ها

Gyms graffiti and murals

در این برگه نمونه کارهای شرکت دیوارنگار در زمینه نقاشی دیواری باشگاه ها و گرافیتی باشگاه ها و هوم جیم ها را مشاهده می کنید. این نقاشی ها در بزرگترین مجموعه های ورزشی و نمایشی کشور اجرا شده اند. از جمله می توان به مجموعه باشگاه های سام فیت (شعب مردانه و زنانه در سراسر تهران)، برنامه تلویزیونی تهمتن در شبکه نسیم، باشگاه کاجکو هتل پارسیان اوین، باشگاه مولا در تبریز، باشگاه مکس پاور (بولینگ عبدو) در مجموعه شهید چمران تهران و مجموعه ورزشی کارگران (معتمدی)  تهران اشاره کرد.

بخشی از نقاشی های اجرا شده در برنامه تهمتن شبکه نسیم: