طرح‌های پیشنهادی یا نمونه کار؟

در این آلبوم، طرح‌های پیشنهادی مناسب نقاشی دیواری فضاهای مرتبط با خودرو را مشاهده می‌کنید. بعضی از این تصاویر، عکس یا طرح‌های کامپیوتری و دستی هستند و روی هیچ دیواری نقاشی نشده‌اند. اما همه آن‌ها قابل اجرا هستند.

در صورتی که به دنبال‌ نمونه کارهای نقاشی‌دیواری اجرا شده شرکت دیوارنگار هستید، اینجا کلیک کنید.

تغییر دادن طرح‌ها

ذهنتان را محدود نکنید. امکان ترکیب طرح‌ها و تغییر فرم و رنگ آنها وجود دارد. اگر هیچ کدام رضایت شما را جلب نمی‌کند، می‌توانید درخواست تصویر خودروی مورد نظر خودتان را بدهید یا از ابتدا درخواست طراحی اختصاصی کنید.